Trainingen

De heer Van Alphen verzorgt praktijkgerichte trainingen voor Bestuursacademie NederlandMariënburgGroepGeoplan en Euroforum, variërend van trainingen waarin een inleiding van het betreffende onderwerp wordt gegeven tot meer verdiepende trainingen. 

Onlangs heeft de heer Van Alphen een inleidende training verzorgt voor de gemeente Meierijstad over de nieuwe Omgevingswet. Van deze training is een video-opname gemaakt. 

Bekijk hier de video-opname

De volgende trainingen staan voor de komende tijd gepland:

Bestuursacademie Nederland

Algemeen Plaatselijke Verordening Verdieping (2 daagse training)

12 en 26 maart 2018

Praktijktraining Bestemmingsplannen (3 daagse training)

29 mei, 12 en 26 juni 2018

Ruimtelijke Ordening Verdieping (4 daagse training)

8 en 22 mei en 5 en 19 juni 2018

MariënburgGroep

Klachtrecht en -behandeling volgens de Awb

27 maart 2018

Privaatrecht voor de overheidspraktijk

Maart 2018

Geoplan

Van APV naar omgevingsplan​

Op aanvraag

Incompany-trainingen

Cursus Wet natuurbescherming in de overheidspraktijk (op aanvraag)

Van APV naar omgevingsplan. Gevolgen van de Omgevingswet voor de inhoud van gemeentelijke verordeningen (o.a. APV) (op aanvraag)