Artikelen

Over betogen, evenementen en uitwegen. Verordenen met een meldingsplicht

De Gemeentestem 7 november 2009

Gst. 2009/109 p. 513-522 

Dit artikel heeft veel teweeggebracht. Uiteindelijk kwam de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bestaande uit vijf rechters) bijeen in twee zaken waarin de in dit artikel beschreven problematiek centraal stond. Zowel de uitspraak in de zaak Leeuwarden-Lekkum als de uitspraak in de zaak Stein-Elsloo dateren van 14 januari 2015.

De Afdeling had staatsraad advocaat-generaal prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven (tevens hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht) verzocht om een conclusie. In zijn conclusie verwijst de heer Widdershoven naar het artikel van de heer Van Alphen.

Daarnaast maakt prof. mr. W. Konijnenbelt (emeritus hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en oud-staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) in zijn artikel van 24 februari 2015 expliciet melding van het artikel van de heer Van Alphen. Zie: W. Konijnenbelt, ‘Meldings- en vergunningplichten in gemeentelijke verordeningen. Lessen uit de Afdelingsuitspraken Leeuwarden-Lekkum en Stein-Elsloo’, Gst. 2015/15, p. 74-81.

Horeca en geluid: geluidshinder en/of geluidsoverlast?

De Gemeentestem 5 december 2014

Gst. 2014/113 p. 750-759

Het overgangsrecht in de gewijzigde Drank- en Horecawet gewaardeerd

De Gemeentestem 16 april 2013

Gst. 2013/27 p. 155-160

De Algemene Plaatselijke Verordening en het bestemmingsplan. Een duidelijke afstemming?

De Gemeentestem 18 juli 2011

Gst. 2011/59 p. 294-298

Het Awb-besluit in de gemeentelijke praktijk

De Gemeentestem 3 mei 2002

Gst. 2002/7162

Aandacht voor gemeentelijke regelgeving

De Gemeentestem 9 april 1999

Gst. 1999/7095

De Wet algemene regels herindeling op onderdelen belicht

De Gemeentestem 4 oktober 1996

Gst. 1996/7039

De interne bevoegdheidsverdeling bij gemeenten

De Gemeentestem 17 november 1995

Gst. 1995/7020

Annotaties

2017

 • ABRvS 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3253, Gst. 2017/61, p. 324-328.
 • ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1965, Gst. 2017/20, p. 95-99.

2016

 • ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1520, Gst. 2016/167, p. 901-907.
 • ABRvS 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:916, Gst. 2016/166, p. 899-901.
 • ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:377, Gst. 2016/70, p. 367-371 (Weigering horecavergunningen wegens slecht horecavergunningen wegens slecht levensgedrag leidinggevende).

2015

 • ABRvS 30 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4033, Gst. 2016/76, p. 406-411 (Vergunning van rechtswege).
 • Reactie op reactie Korsse onder Gst. 2015/92, p. 505-506.
 • ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1458, Gst. 2015/82, p. 444-449.
 • ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84, Gst. 2015/42, p. 212-217.
 • ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:39, Gst. 2015/47, p. 243-246.

2014

 • ABRvS 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3648, Gst. 2015/11, p. 59-62.
 • ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, Gst. 2014/88.
 • ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:635, Gst. 2014/72.

2013

 • ABRvS 10 april 2013, Gst. 2013/107, p. 578-581.
 • ABRvS 27 maart 2013, Gst. 2013/93, p. 510-516.
 • ABRvS 13 maart 2013, Gst. 2013/51, p. 290-294.
 • ABRvS 27 februari 2013, Gst. 2013/67, p. 373-379.

2012

 • ABRvS 18 juli 2012, Gst. 2012/108, p. 550-554.

2010

 • Rb. Breda 7 april 2010, Gst. 2010/96, p. 477-481.
 • Rb. Roermond 5 augustus 2009, Gst. 2010/19, p. 84-89.

2006

 • ABRvS 9 september 2006, Gst. 2006/120, p. 470-471.
 • ABRvS 9 september 2006, Gst. 2006/121, p. 471-474.