Lopende opdrachten

Juridisch adviseur bij de gemeente Buren bij de herziening van algemene plaatselijke verordeningen (APV’s)

Juridisch adviseur bij de gemeente Berkelland bij de herziening van algemene plaatselijke verordeningen (APV’s)

Juridisch adviseur bij Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau op het gebied van het omgevingsrecht  

Docent bij Bestuursacademie Nederland

Docent bij MariënburgGroep

Docent bij Geoplan

Docent bij Euroforum

Plv. voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Geldermalsen

Vaste medewerker bij het tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht (PRO)

Redacteur van de Module Ruimtelijke Ordening (Wolters Kluwer)

Afgeronde opdrachten

Juridisch adviseur bij Politie Nederland op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur en algemeen bestuursrecht

Juridisch adviseur bij BEL Combinatie (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) op het gebied van het privaatrecht

Juridisch adviseur bij de gemeente Roermond op het gebied van handhavingsrecht, coffeeshopbeleid, de Drank- en Horecawet en algemene plaatselijke verordeningen (APV’s)

Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maasdriel