Artikelen

De Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht en planologisch relevante gebruiksregels in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning

Tijdschrift voor Bouwrecht 12 augustus 2011

TBR 2011/134 p. 724-731

Het wettelijke gebruiksverbod in de Wet ruimtelijke ordening

Tijdschrift voor Bouwrecht 7 november 2008

TBR 2008/187 p. 992-1002