Juridisch advies
publicaties
trainingen
previous arrow
next arrow

Welkom

Van Alphen Advies is goed thuis in het overheidsrecht en kan u de volgende diensten aanbieden:

  • advisering over bestemmingsplannen, vergunningsvrij bouwen, omgevingsvergunningen en ruimtelijke procedures in het algemeen;
  • advies op andere terreinen binnen het bestuursrecht;
  • tijdelijke ondersteuning bij de afhandeling van bezwaarschriften, zoals het tijdelijk vervullen van het secretariaat van commissies voor de behandeling van bezwaarschriften;
  • de voorbereiding van uw organisatie op de komst van de nieuwe bestuursrechtelijke wetgeving;
  • de uitvoering van trainingen en workshops voor medewerkers en bestuurders in uw organisatie.

Klanten

Velen hebben inmiddels de weg naar Van Alphen Advies gevonden.

Tot de klantenkring van Van Alphen Advies behoren gemeentelijke overheden, regionale uitvoeringsdiensten,  consultancy-  en detacheringsbureaus en trainingsbureaus. Daarnaast werkt Van Alphen Advies samen met Bestuursacademie Nederland, MariënburgGroep, Geoplan en Euroforum voor de organisatie van trainingen en workshops.

Onze klanten hebben behoefte aan deskundig advies (bij bijvoorbeeld gerechtelijke procedures) en aan actuele kennis over onder andere het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht.

In gerechtelijke procedures gaat Van Alphen Advies voor 100% resultaat. Wij zijn duidelijk over de kansen en staan onze klanten transparant met raad en daad bij.

Actualiteiten

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is bijgesteld naar 1 januari 2021

Het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening is per 1 januari 2018 in werking getreden

Problemen rondom de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Zie de uitzending van het televisieprogramma De Monitor van 7 mei 2017

Zie verder: Actualiteiten

Mr. C.W.M. (Kees) van Alphen

De heer Van Alphen is al jaren actief als jurist vooral binnen het openbaar bestuur. Hij heeft binnen de gemeentelijke overheid ervaring als (interim) manager. Zijn activiteiten spitsen zich thans toe op hoogwaardige juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht (o.a. over de kwaliteit van bestemmingsplanregels, gemeentelijke verordeningen en (omgevings)vergunningen) en gebiedsontwikkeling (beoordeling van overeenkomsten). Hij heeft eveneens specialistische kennis op het gebied van het recht betreffende de handhaving van de openbare orde en de handhaving van het bestuursrecht in het algemeen. Daarnaast heeft hij veel ervaring met de behandeling van bezwaarschriften tegen overheidsbesluiten en klachten over het optreden van de overheid. Tenslotte is hij bekend als auteur en docent. 

Eervolle vermeldingen

De heer Van Alphen schrijft regelmatig artikelen voor vooraanstaande bestuursrechtelijke tijdschriften. Deze publicaties hebben de bestuursrechtspraktijk en de rechtswetenschap beïnvloed. Dat volgt onder meer uit de volgende vermeldingen:

  • In zijn conclusie verwijst staatsraad advocaat-generaal prof. mr. R.J.M.G. Widdershoven (tevens hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht) meermaals naar een artikel van de heer Van Alphen.
  • Prof. mr. W. Konijnenbelt (voormalig staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en emeritus hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam) maakt in zijn artikel met de titel ‘Meldings- en vergunningplichten in gemeentelijke verordeningen. Lessen uit de Afdelingsuitspraken Leeuwarden-Lekkum en Stein-Elsloo’ expliciet melding van een artikel van de heer Van Alphen.
  • In het handboek ‘Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht’ van prof. mr. P.J.J. van Buuren (voormalig staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en emeritus hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht), prof. mr. A.G.A. Nijmeijer (hoogleraar omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit) en mr. J. Robbe (universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden) wordt verwezen naar twee artikelen van de heer Van Alphen.

Zie voor een compleet overzicht: Publicaties

De heer Van Alphen deelt zijn kennis ook via andere kanalen. Zo is hij onlangs geïnterviewd voor een magazine over burgerinitiatieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft het magazine met de titel: ‘Wil en Wet. Over maatschappelijke initiatieven en regelgeving‘. Zie in het bijzonder pagina 70.