Linked in    Google plus    Stuur een e-mail

Welkom

Van Alphen Advies kan u de volgende diensten aanbieden:

  • advisering over bestemmingsplannen, vergunningsvrij bouwen, omgevingsvergunningen en ruimtelijke procedures in het algemeen;
  • bestuursrechtelijk advies (o.a. Algemene plaatselijke verordeningen, Gemeentewet , Wet openbaarheid van bestuur);
  • de uitvoering van kennis bijeenkomsten voor medewerkers in de organisatie;
  • tijdelijke ondersteuning bij de afhandeling van bezwaarschriften, zoals het tijdelijk vervullen van het secretariaat van commissies voor de behandeling van bezwaarschriften;
  • de voorbereiding van organisaties op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Klanten

Tot de klantenkring van Van Alphen Advies behoren gemeentelijke overheden, regionale uitvoeringsdiensten,  consultancy-  en detacheringsbureaus en trainingsbureaus. Van Alphen Advies werkt samen met  de Bestuursacademie Nederland en de Mariënburg groep.

Mr. C.W.M. (Kees) van Alphen

Kees van Alphen is al jaren actief als jurist vooral binnen het openbaar bestuur. Hij heeft binnen de gemeentelijke overheid ervaring als (interim) manager. Zijn activiteiten spitsen zich thans toe op hoogwaardig juridische advisering ten aanzien van het omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling (beoordeling van overeenkomsten). Hij heeft eveneens specialistische kennis op het gebied van het recht betreffende de handhaving van de openbare orde en de handhaving van het bestuursrecht in het algemeen. Daarnaast heeft hij veel ervaring met de behandeling van bezwaarschriften en klachten binnen de overheid. Tenslotte adviseert hij over de kwaliteit van bestemmingsplanregels, gemeentelijke verordeningen en vergunningen. Hij is ook bekend als auteur, docent, adviseur.

 


Mr. C.W.M. van Alphen
Runrotstraat 27a
5386 CT Geffen

Mobiel: 06-20436364
Mail: info@vanalphenadvies.nl
KvK Oost Brabant: 17118695